Komplet siatkowy (siatka ocynkowana)
Komplet Siatkowy(zielona)
Komplet Siatkowy (Zielony)